Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Goudse Hout

Goudse Hout belooft een nog aantrekkelijker recreatiegebied te worden. Door aanpassing van de paden en de beplanting, het verbeteren van de entrees en door diverse ontwikkelingen waar ondernemers en verenigen bij betrokken worden. Bijvoorbeeld met kleinschalige horeca en speelmogelijkheden.

Grote variatie

Goudse Hout is een afwisselend recreatiegebied dat aan de zuidwestzijde grenst aan Gouda en aan de noordzijde aan de Reeuwijkse Plassen. Het gebied is landschappelijk erg gevarieerd en bestaat uit bos, graslanden en waterpartijen. Je kan er prima fietsen en wandelen. Aan de kant van de stad vind je stadsrandfuncties zoals een manege, wielerbaan, heemtuin en volkstuinen. In de kwaliteitsimpuls zijn al die functies meegenomen.

Deelprojecten

  1. Verbeteren hoofdentree (herkenbaar, uitnodigender) en vergroening parkeerterrein,
  2. Herinrichten padenstructuur en aanleggen diagonale zichtroute door hele gebied.
  3. Doorontwikkelen Stadstuin Goudse Hout; maken pluk- en proeftuin (gerealiseerd); verkennen haalbaarheid kleinschalige horeca en speelmogelijkheden bij aanwezige verenigingen.
  4. Verbeteren bos- en graslandstructuur, waaronder het verdichten van het centrale bosdeel en de randen aan de noordzijde; aanbrengen zoom en mantelvegetaties en de entree aan de Platteweg.
  5. Vernieuwen informatievoorzieningen.

Planning

Het project wordt gefaseerd gerealiseerd. Voor deelproject 1 is de planvorming gestart, voor de andere deelprojecten gebeurt dat in 2018 en 2019. Naar verwachting wordt het inrichtingsplan eind 2017 vastgesteld. De uitvoering in het veld start in eerste helft 2019.

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Gouda, Stichting Vrienden van de Goudse Hout en met ondernemers en verenigingen in de Goudse Hout.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Maarten van Arkel, projectleider Reeuwijkse Plassen e.o.